Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WROTKOWNIA.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy WROTKOWNIA.PL, zwany dalej "Sklepem", prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Polski za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu. Wysyłka towaru za granice kraju po ówcześniejszym ustaleniu i indywidualnym wyliczeniu kosztu transportu.. Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną w gdańsku ul. Politechniczna 9.
 2. Właścicielem Sklepu jest3Bdist Tomasz Łukiański Świstaka 48 80-175 Gdańsk NIP: 9570908907.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, a jego akceptacja warunkuje zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 4. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły 13 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu. Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą, Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 2

TOWAR I CENY

 1. Wszystkie towary w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceną obowiązującą jest cena towary w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, jak również do wprowadzania i odwoływania promocji na towary dostępne na stronie Sklepu. Ten zapis nie dotyczy cen towarów w zamówieniach złożonych przez chwilą ogłoszenia zmian czy też warunków promocji.
 5. Wszystkie towary prezentowane na stronie są w faktycznym posiadaniu Sklepu. Nie dotyczy to towarów wyraźnie zakwalifikowanych na stronie Sklepu jako towary "na specjalne zamówienie".

§ 3

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia będą realizowane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni świąteczne będą skierowane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu świątecznym.
 2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta (przy płatności za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu (płatność przelewem). W wyjątkowych sytuacjach ten czas może zostać wydłużony do 7 dni roboczych. Powyższe terminy nie mają zastosowania dla towarów określanych jako "na specjalne zamówienie" oraz wysyłanych za granicę. W ich przypadku termin realizacji zamówienia będzie ustalany indywidualnie z Klientem. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który maksymalnie wynosi 3 dni robocze.
 3. Zamówienia należy składać poprzez formularz znajdujący się na stronie Sklepu. W szczególnych przypadkach (po potwierdzeniu telefonicznym) dopuszczalne jest złożenie zamówienia na adres mailowy Sklepu, podany na stronie internetowej.
 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest potwierdzenie złożenia zamówienia. W tym celu należy kliknąć w odpowiedni link w mailu otrzymanym od Sklepu po złożeniu zamówienia. Jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania maila, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Do realizacji zostaną przekazane zamówienia z danymi umożliwiającymi poprawną weryfikację Klienta oraz odbiorcy towaru.
 6. Jeśli Klient wybrał jako formę płatności przelew, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu. Jeżeli po 48 godzinach od chwili potwierdzenia zamówienia pieniądze nie zostaną zaksięgowane, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
 8. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 9. Klient będzie informowany o statusie zamówienia, poprzez wysłanie na podany w formularzu zamówienia adres mailowy, informacji, w szczególności o momencie wysyłki zamówionego towaru.

§ 4

PŁATNOŚCI

 1.  Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 2. Sklep posiada rachunek bankowy w mBanku. Właścicielem rachunku bankowego jest właściciel Sklepu: 3Bdist Tomasz Łukiański Świstaka 48 80-175 Gdańsk NIP: 9570908907. Numer konta: 33 1140 2004 0000 3502 6686 4857
 3. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
 1. za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi bezpośrednio przy odbiorze przesyłki
 2. przelewem - Sklep rezerwuje towar i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

      4. Płatność za towary musi nastąpić najpóźniej 48 godzin po złożeniu zamówienia. Po tym czasie Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.

§ 5

WYSYŁKA

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich. istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym w gdańsku ul. Politechniczna 9.
 2. Decyzję o formie dostawy Klient podejmuje przy składaniu zamówienia.
 3. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. Koszt ten jest wyświetlony w trakcie składania zamówienia.
 4. Po uiszczeniu opłaty, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera, czy w trakcie transportu nie nastąpiło uszkodzenie zawartości paczki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, braków lub uszkodzeń, Klient powinien spisać protokół i uzyskać na nim podpis kuriera.
 5. Szczegółowe zasady dostawy towarów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 6. Sklep nie odpowiada za opóźnienia lub niedostarczenie towaru wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych adresowych.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki od kuriera, Sklep ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów za zwrot przesyłki do nadawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli przesyłka nie została odebrana nie z winy Klienta.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klient ma obowiązek poinformować Sklep drogą mailową o zaistniałym przypadku. Po potwierdzeniu przez Sklep adresu, Klient powinien odesłać na swój koszt towar (w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania i z dowodem zakupu) wraz z opisem niezgodności. Klient ma miesiąc od daty dostawy na zgłoszenie niezgodności. Po tym czasie reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z towarem zamawianym, Klient może żądać zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem. Koszt poniesiony przez Klienta na zwrot do Sklepu towaru niezgodnego z zamówieniem, jak również wartość towaru (w przypadku wyboru opcji "zwrot pieniędzy"), zostaną zwrócone Klientowi na wskazane przez niego konto, w ciągu trzech dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Koszty wysyłki nowego towaru ponosi Sklep. Termin rozpatrzenia reklamacji wynikającej z niezgodności towaru z zamówieniem wynosi 3 dni robocze.
 3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu posiadają gwarancję producenta (1 rok). Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe ich użytkowanie przez Klienta, ani w przypadku elementów zużywających się w trakcie ich użytkowania.
 4. W ramach gwarancji Klient ma obowiązek wysłania wadliwego towaru na adres wskazany przez Sklep (po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem). Koszty związane z dostarczeniem towaru do Sklepu pokrywa Klient. W przypadku uznania żądania Klienta (zgłaszanego w ramach gwarancji), Sklep zwróci Klientowi koszty wysyłki wadliwego towaru na adres Sklepu. Po otrzymaniu wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem usterki, Sklep sprawdzi, czy usterka mieści się w ramach gwarancji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, Sklep przedstawi Klientowi dogodne rozwiązanie (naprawa, zwrot kosztów, wymiana towaru na nowy). W przypadku, gdy zwrot zostanie uznany za niezgodny, towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, bez zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów. Koszty związane z reklamowaniem towarów objętych gwarancją Sklep zwraca w przeciągu 3 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji wynosi do 28 dni roboczych, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 90 dni. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o szacowanym czasie rozpatrywania sprawy.
 5. Wszelkie przesyłki towaru wysyłane do Sklepu "za pobraniem" nie będą odbierane przez Sklep, zostaną zwrócone nadawcy.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeśli Klient złoży w Sklepie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia).
 2. Klient musi zwrócić towar do Sklepu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar na swój koszt. Towar musi być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć żadnych śladów użytkowania.
 4. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdzi stan zwróconego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę. Klient musi pisemnie wskazać numer konta, na które zostaną przelane środki.
 5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne. Sklep nie zwróci Klientowi towaru ani zapłaconych środków.
 6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów);
 2.  nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
 3.  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 
 4.  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Dane zawarte w zamówieniu będą wykorzystywane tylko w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji złożonego zamówienia.
 3. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są danymi Klienta.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu.

 

pixel