Odstąpienie od umowy

  1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klientowi  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeśli Klient złoży w Sklepie (listem poleconym) oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia). 
  2. Klient musi zwrócić towar do Sklepu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Klient zwraca towar na swój koszt. Towar musi być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć żadnych śladów użytkowania.
  4. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdzi stan zwróconego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Sklep zwróci Klientowi zapłacona kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient musi pisemnie wskazać numer konta, na które zostaną przelane środki.
  5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Sklep nie zwróci Klientowi towaru ani zapłaconych środków.
pixel